648 yksityishenkilöä on allekirjoittanut adressin, jossa vedotaan, että kaavassa otetaan
riittävästi huomioon mm. alueen suojametsien säilyminen. Esitys on kansalaisilta rakentava
ja sovintoa etsivä, ja sitenkin erittäin ansiokas ja arvokas kannanotto.
Suojametsällä tarkoitetaan tässä mm. riittävää metsäaluetta pohjoisesta tulevaa merituulta
vastaan.

Käsittelyssä olleessa kaavaehdotuksessa nuo esitetyt aiheelliset huolet eivät tulleet
riittävästi huomioon otetuksi. Kaavassa olevat selostukset ovat löysästi niin, että vaikka
kaavaehdotuksessa on ansiokkaasti paljon viheralueita, tämän kaavan VL-merkityt alueet
voidaan käytännössä toteuttaa myös kokonaan rakennettuna viheralueena.

Esitin, että kaavaa muutetaan viheralueiden osalta siten, että Ilolinnantien ja
Kaupunginlahdenkadun väliset VL-kaavamerkinnät muutetaan VL-1, taajamametsä
-merkinnöiksi. Esitys ei menestynyt äänestyksessä.

Pelkkä toivomusaloite metsän säästämiseksi ei turvaa alueen luontoarvoja koska se ei sido
päätöksentekijöitä. Nykyisten valtuutettujen ja viranhaltijoiden tahtotila metsän
säilyttämiseksi tuli käsittelyssä selväksi, mutta asemakaavalla on vuosikymmenten
vaikutukset, emmekä voi tietää seuraavien toimijoiden tahtotilaa. Ei ole hyvän hallinnon
mukaista, että päätöksenteko hoidetaan toiveilla ja aikomuksilla.

Lisäksi Raahe on profiloitunut luontomatkailukohteena ja liittynyt Hiilineutraali Kunta
(HINKU)-ohjelmaan, joten päätös on ristiriidassa aiemmin tehtyjen päätösten ja linjausten
kanssa.

Jätän kaupunginvaltuuston päätöksestä eriävän mielipiteen, ja varaan samalla
puheoikeuden kokouksen äänestysmenettelystä.

Raahessa 25.1.2021
Seppo Sorvari
varavaltuutettu, Vihreä valtuustoryhmä