Tänä kesänä kuntalaiset ovat tehneet ilahduttavan määrän pörriäishotelleja ja tuoneet niitä myös
kaupungin puistoalueille.

Vihreät esittää, että ensi kesästä alkaen Raahen kaupungin alueella jätettäisiin muutamia rajattuja
nurmialueita leikkaamatta, ja annettaisiin niiden kasvaa ns. kaupunkiniityiksi. Näin kaupunki vastaisi
osaltaan kuntalaisten huoleen pölyttäjien määrän vähentymiseen.

Kaupunkiniityt on syytä merkitä kyltein, jotta ne saavat olla rauhassa, ja toisaalta vältyttäisiin turhilta
palautteilta, joissa ihmetellään alueen ”hoitamattomuutta”. Samalla myös ihmisten tietoisuus asiasta
lisääntyisi.