Kaupungin taloustilanne on tällä hetkellä haasteellinen. Tämän vuoden tulosta painaa verotusjärjestelmän ongelmat sekä hyvinvointikuntayhtymän lisälaskutus. Tulossa oleva sote siirtää kuitenkin hyte-palvelut pois kuntien hartioilta ja verohallinnon ongelmat korjaantuvat.

Vihreät katsovat, että ei ole järkevää lähteä tekemään kovin radikaaleja ja pysyviä ratkaisuja tilanteessa, jossa uusi toimintaympäristö on vasta kehittymässä maan hallituksen taholta, mm. tulevat panostukset opetukseen ja koulutukseen.

Organisaatiomuutossuunnitelmassa on myös paljon hyvää, mutta vihreät eivät voi hyväksyä nyt esitettyä kouluverkon osalta tässä vaiheessa, vaan edelliseen viitaten asiassa olisi syytä harkita aikalisää. Lisäksi olisi valmisteltava vaihtoehtoisia kouluverkkosuunnitelmia valtuustolle harkittavaksi, nyt on esillä ollut vain
tämä äärimmäiseen tiivistämiseen viety malli – tai nykytilanteen säilyttäminen siitä koituvine seurauksineen. Katsomme, että lapselle turvallisin ja paras paikka aloittaa koulutie on lähellä oleva inhimillisen kokoinen koulu.

Toki tässä on kyse suunnitelmasta, ja erilliset päätökset tehdään aina koulukohtaisesti, mutta nyt mahdollisesti hyväksyttävä suunnitelma on kuitenkin voimakkaasti suuntaa-antava, ja helposti se muuttuu seuraavien päätösten valmistelujen yhteydessä poliittisessa puheessa sitovaksi.

Vihreä valtuustoryhmä esittää kantanaan, että asiakohdat 9 ja 10 (organisaatiomalli) voidaan hyväksyä lukuunottamatta sen sisältämää esitystä kouluverkosta.