Raahen kaupunginvaltuusto sinetöi kokouksessaan 27.8.2018 Raahen kaupungin liittymisen Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -ohjelmaan. Hinku-ohjelmassa kaupunki asettaa tavoitteekseen 80 % kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Samassa valtuuston kokouksessa hyväksyttiin uusi kaupunkibrändi. Vastedes Raahe tunnetaan sloganista Luonnostaan ylpeä.

Kaupunginvaltuutettu Harri Kiviniitty (vihr.) kirjoittaa maanantain kokouksesta:

”Eilen valtuuston päätöksellä Raahesta tuli Hinku-kunta ja olemme nyt järjestyksessä 40:s. Tällä päätöksessä Raahessa pyritään täten vähentämään päästöjä 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Päätös on merkittävä, koska se on välttämätön mutta vielä valitettavan vähän käytännössä näkyvä. Kolmasosa Suomen kunnista toteuttaa suunnitelmallista ilmastotyötä mutta suurin osa ei. Samalla kuitenkin puolueet etsivät kilpaa toimia ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja tässä projektissa vähemmälle huomiolle jää kuntataso. Toimia ilmastonmuutoksen ehkäisyyn pitäisi tehdä kaikilla tasoilla, aina kansainvälisestä kunta- ja yksilötasolle asti. Hinku-kunta huomioi kunnan omat toimet, sekä pyrkii vaikuttamaan alueensa yrityksiin ja ihmisiin, jotta hekin huomioivat. Oleellista tässä on nimenomaan ne keinot. Ketään ei pakoteta, vaan pyrkimys on esimerkillä, neuvoin ja erilaisilla kokeiluilla edistää järkevää energian ja materiaalin käyttöä. En usko, että esimerkiksi valtion konttorista käsin pystyttäisiin samanlaiseen positiiviseen ohjaukseen.

Valtuustossa emme kuitenkaan puhuneet vain ilmastonmuutoksen torjunnasta. Totta kai huolenaiheena oli mahdollinen haitta yritystoiminnalle. Vastaan lyhyesti, sitä ei ole. Sen verran, kun olen itse tutustunut kuntakenttään, esimerkiksi Ranku-hankkeen kautta, yksikään kunnanjohtaja ja tai yrityselämän edustaja ei ole viestinyt mitään negatiivista – paremminkin päinvastoin. Kuntiin on syntynyt uutta elinkeinotoimintaa mm. energiasektorille ja resurssivirtojen hyödyntämisen ympärille. Näitä kyseisiä hankkeita Raahessa on jo vireillä ja uskon, että tämän päätöksen jälkeen mahdollisuuksia kartoitetaan yhä tarkemmin. Raahessa ei siis tulevaisuudessakaan tulla tukkimaan yhtään savupiippua ja niistä puheen ollen, Raahen oma helmi SSAB tavoittelee hiilivapaata terästuotantoa.

Omassa puheenvuorossani valtuustossa puhuin myös siitä, että me emme voi olla kovinkaan uskottava luontomatkailukohde, jos emme kanna vastuuta luonnonsuojelusta. Tällä päätöksellä me sen jatkossa teemme.

Vihreiden tärkein tehtävä on edistää luontoarvoja niin eduskunnassa kuin kunnanvaltuustoissa.

Se on samalla myös meidän kaikkien tärkeimpiä tehtäviä. Tämän maapallon jättäminen tuleville sukupolville hieman parempana ja siihen kuuluu nämä meidän omat raahelaiset luonnonmaisemat.”

Lisätietoja:

http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Raahen_kaupunki_liittyi_Hinkuverkostoon(47714)
https://www.raahenseutu.fi/uutiset/raahen-kaupunki-saa-uuden-ilmeen-ja-sloganin